Burhaniye Osb

İdari İşler Birimi

Burhaniye osb Müdürlüğünün tüm yazışmalarını, her türlü evrak akışını ve arşiv faaliyetlerini yürütür.Bunların yanında güvenlik, itfaiye ve eğitim birimlerinin de faaliyetlerini koordine eder.

Yazı İşleri İle İlgili Yürütülen Faaliyetler;                                                               

1. Gelen evrakların teslim alınmasından sonra kayıtlarını yapılmak ve havale edildikten sonra ilgili birimlere teslim etmek,

2. Kurum dışına gönderilen evrakların elden teslim olanların harici zimmet ile posta yoluyla gönderilecek olan evrakların da posta ya da kargo yoluyla gönderilmesini sağlamak,

3. Müteşebbis Heyet evraklarını zamanında hazırlamak ve Üyelerine dağıtmak,                                                            

4. Toplantı gündemlerini hazırlamak ve alınan kararları kayıt altına almak,                                                          

5. İlgili prosedür ve talimatlara uygun çalışmak,                                                              

6. Tüm birimlerin yazışmalarını tek elden yürütmek ve arşivlemek,                                                       

7. Bölgedeki değişiklikler ( alım, satım, devir işlemleri, tevhid, ifraz, kiracı değişiklikleri vb…) ile ilgili Yönetim Kurulu Kararlarını hazırlamak ve imzaya sunmak,

8. Kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmaktır.          
               

Güvenlik Birimi Tarafından Yürütülen Faaliyetler;                                                                                                                                                                       

osb güvenlik birimi, üç vardiya ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.Bu hizmetler;                

1. osb' ye giriş-çıkışların kontrolünü sağlamak,                                                                

2. osb iç yollarının kontrol ve denetimini ve yol düzenlemelerini yapmak, bu yollarda meydana gelen trafik kazalarında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve ilgili makamları haberdar etmek,

3. osb’de bulunan diğer kuruluşların kendilerine ait güvenlik teşkilat ve görevlileriyle haberleşme içinde olmak ve onlara destek vermek,